ဘေလာ့ဂ္ဂါ တဲ့လား :)


အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ စာမ်ားေရးျခင္းကုိ ဘေလာ့ဂ္ဂင္းလုပ္သည္ဟု ေခၚလွ်င္ ထုိစာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ စာေရးသားေသာသူမ်ားကုိ ဘေလာဂ္ဂါဟုေခၚပါသလား။ က်ႏု္ပ္တုိ႔ ျမန္မာ ဘေလာ့ဂ္ဂါေလာကႀကီးသည္ အခက္အခဲ အတားအဆီးေတြၾကားမွ တျဖည္းျဖည္း အရွိန္အဟုန္ေကာင္းစြာ ခ်ီတက္လာေနၿပီ။ ေနာင္တခ်ိန္ျမန္မာျပည္တြင္ အင္တာနက္မ်ားျမန္ဆန္လာေသာအခါ ၊ ဘေလာ့ဂ္ဂါႀကီးကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ သုံးစြဲခြင့္ရလာေသာအခါၾကရင္ ျမန္မာဘေလာ့ဂ္ဂါ ေလာကႀကီးသည္ ယခုအထက္ ပုိ၍ပုိ၍ စည္ပင္လာမွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

ထုိအခါ ယခုထက္ ပုိ၍ ရႈပ္ေထြးစရာ ကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာမွာ မလြဲပင္ျဖစ္သည္။ က်ႏု္ပ္တုိ႔ ျမန္မာ ဘေလာ့ဂ္ေလာကၾကားတြင္ ဘာသာျပန္ကိစၥမ်ား ၊ သက္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ရဲရဲရင့္ရင့္ သက္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသးသည္မွာ စိတ္မရႊင္လန္းစရာေကာင္းလွသည္။ အီးေမးအေကာက္တစ္ခုရွိရုံ ေလာက္ႏွင့္ ဘေလာ့ဂ္တစ္ခုပုိင္ဆုိင္ၿပီး ထုိပုိင္ရွင္ကုိ ဘေလာ့ဂ္ဂါဟု ေခၚဆုိသည္မွာ အင္မတန္မွ ရယ္စရာေကာင္းၿပီး တျခားဖက္မွလည္း စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းလွသည္။

က်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ၀ါသနာအရ စာမ်ားေရးခ်င္ေသာအခါ မိမိကိုယ္ပုိင္ ဗလာစာအုပ္ေပၚတြင္ ေရးျခစ္ၾကသည္။ မိမိရဲ႕ အေရမရ အဖတ္မရမ်ားကုိ ဒုိင္ယာရီထဲတြင္ေရးမွတ္ေသာအခါ ထုိအျခင္းအရာကုိ စာေရးျခင္းဟုသက္မွတ္ၾကသည္။ ထုိအရာကုိ ဖန္တီးသူသည္ စာေရးသူဟု ေခၚဆုိသက္မွတ္ၾကျပန္သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ စာေရးဆရာမ်ားသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အေရးသားေကာင္းတာ မေကာင္းတာအပထား ၊ ထုိသူမ်ားသည္လည္း က်ႏု္ပ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္သကဲ့သုိ႔ပင္ စာအုပ္မ်ားေပၚတြင္ ေရးျခစ္ၾကသည္။ ထုိသူမ်ားကုိ စာေရးဆရာဟု ေခၚဆုိသက္မွတ္သည္။ သူတုိ႔လည္း စာရြက္ေပၚတြင္စာေရးသည္ ၊ က်ႏု္ပ္တုိ႔လည္း စာရြက္ေပၚတြင္စာေရးသည္။ ဘာမ်ားကြာျခားၾကသလဲ။ က်ႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္း စာေရးသူ ၊ စာေရးဆရာမ်ားဟု မျဖစ္သင့္ၾကေပးဘူးလား။

က်ႏု္ပ္တုိ႔အဖြဲ႔သည္ ထုိအေၾကာင္းအရာကုိ အားလုံးထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆုံ၍ ဆရာႀကီး (ေခတၱကြ်န္းေပၚ) ႏွင့္ အေမးအေျဖ တစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဘေလာ့ဂ္ဂင္းလုပ္တယ္ ဆုိတာ ဘာလဲ?

ဘေလာဂ့္ဂင္းလုပ္တယ္ဆုိတာ အၾကမ္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ စာေရးသားျခင္းကုိ ဆုိလုိတာပဲေလ။

အဲ့ဒါဆုိ ဘေလာ့ဂ္ဂါဆုိတာ ဘယ္သူေတြလဲ?

ဘေလာ့ဂ္ဂါဆုိတာ အဲ့ဒီစာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ စာေရးတဲ့သူေတြကုိ ဘေလာ့ဂ္ဂါလုိ႔ေခၚတာပဲ။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ ကုိယ္ေရးတဲ့ စာေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ဘေလာ့ဂ္ဂါလုိ႔ သတ္မွတ္ခံရတယ္။ (ဥပမာ ) မင္းလည္း ဒုိင္ယာရီေရးတယ္။ မင္းလည္း ေဘာပင္နဲ႔စာရြက္ကုိ အသုံးျပဳတယ္။ အဲ့ဒီလုိပဲ ဆရာ တဂုိး ၊ ဆရာ ျမသန္းတင္ သူတုိ႔လည္းစာရြက္ေပၚမွာ စာေရးတဲ့သူေတြ။ ဘာလုိ႔ သူတုိ႔ၾကေတာ့ စာေရးဆရာအျဖစ္ေခၚၾကၿပီး မင္းကုိၾကေတာ့ မေခၚၾကလဲ။ ဒါဟာ ရွင္းရွင္းေလးပဲ။ မင္းက ေရးခ်င္တာေတြေရး ၊ အေရမရ အဖတ္မရေတြေရး တကယ္ေတာ့မင္းလုပ္ေနတာက ဘေလာ့ဂ္ဂါ တစ္ေယာက္ရဲ႕ စကားကုိသုံးရရင္ မင္းက စိတ္အယားေျဖေနတာ။
ဟုိဆရာႀကီးေတြက လူထုကုိ အက်ဳိးျဖစ္ေစမယ့္ အရာေတြကုိဖန္တီးေနတာ။

အဲ့ဒါေၾကာင့္ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ဘေလာ့ဂ္ဂါလုိ႔ သတ္မွတ္ခံခ်င္ရင္ ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္ ၊ ကုိယ့္လူမ်ဳိး ၊ ကုိယ့္ႏိုင္ငံ အတြက္ ဘာမ်ားေပးေဆာင္ေနသလဲဆုိတာ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ျပန္ၾကည့္ရတယ္ ။ မင္းဟာ နည္းပညာေတြကုိ ျဖန္႔ေ၀ေနသလား။ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ျဖန္႔ေ၀ေနတာလား ၊ မင္းဟာ အေတြးရေစမဲ့အရာမ်ားကုိ ေရးေနတာလား မင္းဟာ မင္းတက္ကြ်မ္းတဲ့ ဘာသာတစ္ခုကုိ ခ်ျပေနတာလား။အဲ့ဒီလုိမွ မဟုတ္ပဲ အေရးအသားေတြက အေရမရ အဖတ္မရ တုိင္းျပည္လူမ်ဳိးအတြက္ ဘာဆုိဘာမွမေပးတဲ့ အေရးအသားမ်ဳိးကုိေရးၿပီး ဘေလာ့ဂ္ဂါလုိ႔ သတ္မွတ္ခံခ်င္ရင္ မင္းဟာ အေခ်ာင္သမားပဲျဖစ္မယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဘေလာ့ဂ္ဂါဆုိတာ သူလုပ္ေနတဲ့ အလုပ္အေပၚမူတည္ၿပီး သက္မွတ္ျခင္းခံရတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ကဗ်ာေရးတဲ့ ဘေလာ့ဂ္ဂါေတြကုိ ဘယ္လုိ ျမင္လဲ?

ဒါက ရွင္းရွင္းေလးပဲ။ ကဗ်ာဆုိတာ လူပိန္းေတြနားမလည္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ကဗ်ာေရးတာ ထင္သေလာက္မလြယ္ဘူး။ သူတို႔က ကဗ်ာ ဘေလာ့ဂ္ဂါလုိ႔ သတ္မွတ္ႏုိင္တယ္။

အခုဆုိ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိေတြ႕ေနရတယ္။ သတင္းဆုိဒ္ေတြက သတင္းေတြကုိ ယူၿပီး ဘေလာ့ဂ္တည္ေဆာက္ထားတယ္။ သူတို႔ကုိ သတင္းဘေလာ့ဂ္ဂါလုိ႔ သတ္မွတ္လုိ႔ရမလား?

အဲ့ဒါေတြကုိ ငါတုိ႔က သတ္မွတ္လုိ႔မရဘူး။ သူတို႔ကုိသူတုိ႔ သတ္မွတ္ရတာ။ သူတုိ႔ခံယူခ်က္က အဓိကပဲ။ အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူဖတ္ႏုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးတာလုိ႔ သတ္မွတ္ထားရင္ ဒါဟာ ေက်းဇူးတင္စရာေကာင္းတယ္။ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီအေပၚမွာ အခြင့္အေရးယူၿပီး ငါလည္း ဘေလာ့ဂ္ဂါပဲလုိ႔ ဟစ္ေက်ြးမယ္ဆုိရင္ အဲ့ဒီလူဟာ အခြင့္အေရးသမားပဲ။ ၿပီးေတာ့ သူမ်ား အုံးေႏွာက္ကုိ ေဖာက္စားတဲ့ေကာင္ပဲ။


သာကီး (စပ္စုတင္ျပသည္)

5 comments:

boxer said...

ဟင္း.. ဦးေႏွာက္ေတာင္စာလုံးမွန္ေအာင္မေပါင္းတတ္ဘဲနဲ႕မ်ား တုိင္းျပည္နဲ႕လူမ်ိဳးအက်ိဳးဆုိတဲ႕ စကားလုံးမ်ိဳးကို မတန္ဘဲ မသုံးစမ္းပါနဲ႕.. ေကာမန္႕ေတြ မဖြင္႕လည္းကိစၥမရွိ.. ငါအကုန္လုံးprint screen ဖမ္းထားတယ္.... သူမ်ားေကာမန္႕မွေထာက္ျပမွ ကိုယ္႕ဟာကိုယ္သိသလိုတတ္သလိုနဲ႕ ျပင္လုိ႕ေလ...

Thu said...

အဲသလို အဆင့္မွီ ေ၀ဖန္ေရးပိုစ့္ကို ႀကိဳဆိုတယ္။ ေနာက္ပိုစ့္ေတြလည္း ေစာင့္ဖတ္ေနမယ္။ ဆဲစာကလြဲလို႔ မေကာင္းရင္ မေကာင္းဘူး ေျပာခြင့္ေတာ့ေပး ေဘာ္ဒါတို႔။ သူ႔ေ၀ဖန္ကိုယ့္ေ၀ဖန္ေတာ့ လက္ခံသင့္တယ္ထင္တယ္။

ဖိုးသူေတာ္

Mydiary said...

စာအေရးအသားကေတာ့ သြားပါတယ္။
ဆိုလိုခ်င္တာကို တိုက္ရိုက္ေဖာ္ျပထားတယ္ေနာ္။

အင္တာနက္ သံုးခြင့္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ပိုင္ ဘေလာ့ေလး တည္ေဆာက္ထားၾကတာ ေကာင္းပါတယ္။ မၾကိဳက္တဲ့ သူ ၀င္မဖက္နဲ႔ေလ ဘယ္သူကမွ အတင္းမဖတ္ခိုင္းဘူးမဟုတ္လား။

အေရးအသား ညံ့ဖ်င္းရင္ သူ႔အလိုလို သူ ေခ်ာင္ေရာက္သြားမွာပဲေလ။
ျမန္မာ ဘေလာ့ေတြ မ်ားလာတာ ေကာင္းပါတယ္။ ထင္ျမင္ယူဆမွဳေတြ အေတြးအေခၚေတြ ဖလွယ္ခြင့္ရတာေပါ့ ။

စာဖတ္သူကို ပညာေတြ ေပးတဲ့ ဗဟုသုတ ဘေလာ့ေလးေတာ့ လူတိုင္းလုပ္ခ်င္ၾကမွာပဲေလ ။ ကၽြန္မဆိုလဲ အတူတူပဲ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္တိုင္က ဘာမွ မသိေတာ့ ကိုယ္ေရးခ်င္တဲ့ ၀တၳဳေတြ ကဗ်ာေတြ ေရးပီးေတာ့ပဲ တင္ေနျဖစ္တယ္။

၀ါသနာေလးအရင္းခံပီးေတာ့ေပါ့။
ဒီလို ၀ါသနာရွင္ေလးေတြကို အားေပး ရမွာ မဟုတ္ဘူးလား။ ဘာပဲေျပာေျပာ အင္တာနက္ ေပၚက ဘေလာ့ေတြကို အစ္ကိုက ထမ္းထားရတာမွ မဟုတ္ပဲ လႊတ္ထားလိုက္ပါ။ အေျဖမွန္ကို လူေတြ ရွာေတြ႔ၾကမွာပါ။

ခင္မင္စြာျဖင့္

မိုင္ဒိုင္ယာရီ

ေမာင္ said...

စာေလးဘာေလး ပို႕ခ်င္လို႕ပါ။ ဘယ္ကိုပို႕ရမယ္ဆိုတာ လမ္းညြန္ပါဥိး
chitthukokomg@gmail.com

Anonymous said...

က်ႏု္ပ္ ဆိုုတာ ျမန္မာ စကားအသစ္လား...